projectsh.gif serviceh.gif realestateh.gif managementh.gif

Избор на език

  • Bulgarian
  • English
  • Spanish
ЕВРОИНВЕСТ КОНСУЛТ

consulting.gif„ЕВРОИНВЕСТ КОНСУЛТ" е  компания, част от ЕВРОИНВЕСТ ГРУП, динамично развиваща в областта на консултанските услуги, която предлага на своите клиенти пълен обем консултации, управление, правен и маркетингов анализ на търсенето и предлагането на пазара на недвижими имоти.

„ЕВРОИНВЕСТ КОНСУЛТ" е специализирана в управлението и реализацията на чужди и български инвестиции. Авторитетът ни се гради на базата на аналитичния подход и познаването на специфичните условия на българския пазар на недвижимите имоти, а също така и на базата на успешно реализираните ни проекти в Испания, България, както и в други европейски страни. Сред клиентите ни има и много чуждестранни компании и инвеститори с интереси на територията на Република България. Една от най-важните е испанската RIOFISA-основана през 1992 г. от Марио Лосантос. Тя е лидер в развитието на Търговски Центрове в световен мащаб и е една от най-преуспяващите фирми за недвижими имоти в Испания.

RIOFISA подържа широко сътрудничество с различни фирми и институции, участващи в проекти,представяни из цяла Испания.

Безспорният авторитет на „ЕВРОИНВЕСТ КОНСУЛТ" се дължи предимно на професионализма, нестандартния и индивидуален подход към клиентите и динамичността на нашия екип. Служителите ни са предимно млади, високо образовани и амбициозни хора, които в духа на фирмата се стремят да предложат на клиентите си един завършен, прецизно подготвен и представителен анализ на пазара, да посредничат при осъществяване на сделките, както и да ги гарантират с оглед интереса на клиентите. Екипът ни има задълбочена и широкоспектърна езикова подготовка, както и познания в областта на законодателството на Република България и в правната система на други държави. Тези качества позволяват на компанията да извършва консултантска дейност и посредничество в полза на български и чуждестранни физически и юридически лица.

Изцяло в темповете на новото време, екипът е квалифициран и ползва всички нови по вид и характер комуникации, като непрекъснато обновява възможностите си за диалог с клиентите като пряк и непряк контакт.

„ЕВРОИНВЕСТ КОНСУЛТ" разполага освен с постоянен екип, така и с асоциирана група консултанти: икономисти, юристи, архитекти и други специалисти, които биват привличани в интерес на клиентите на компанията.

 

 

 

VIP Вход


Забравена парола