projectsh.gif serviceh.gif realestateh.gif managementh.gif

Избор на език

 • Bulgarian
 • English
 • Spanish
Юридически Услуги
Административно право Печат Е-мейл

„ЕВРОИНВЕСТ КОНСУЛТИНГ" ООД се стреми да сведе до минимум контактите на клиентите с държавната администрация

 • обжалване на административни актове;
 • консултации и изготвяне на тръжна документация по Закона за обществените поръчки;   
 • консултации и представителство на чуждестранни граждани по Закона за чужденците в Република България;
 • консултации във връзка с териториално устройствени планове и разрешения за застрояване;
 • консултации в областта на данъчното право;
 
Гражданско право Печат Е-мейл

Професионалните знания и умения на екипът от специалисти на „ЕВРОИНВЕСТ КОНСУЛТИНГ" ООД покрива значителна част от клоновете в гражданското право:

 • консултации по сделки по ЗЗД и изготвяне на договори;
 • консултации по нотариални производства и изготвяне на нотариални актове;
 • консултации по вещноправни и реституционни въпроси;
 • регистрация на Жилищно строителни кооперации;
 • регистрация на кооперации;
 • регистрация на юридически лица с нестопанска цел /сдружения, фондации, партии/;
 • консултации по семейноправни въпроси;
 • изготвяне и откриване на завещания и консултации по наследственоправни въпроси;
 • изготвяне на пълномощни.
 
Търговско право Печат Е-мейл

В областта на търговското право „ЕВРОИНВЕСТ КОНСУЛТИНГ" ООД предлага широка гама от правни услуги:

 • регистрация на фирми и търговски представителства;
 • представителство на чуждестранни фирми и търговски организации;
 • ликвидация на търговски дружества;
 • несъстоятелност и оздравяване на предприятия;
 • сделки с търговски предприятия;
 • консултации по търговски сделки и изготвяне на договори;
 • инвестиции;
 • консултации по приватизационни сделки и постприватизационни проблеми;
 

VIP Вход


Забравена парола