Гражданско право
Автор Administrator   
16 октомври 2007

Професионалните знания и умения на екипът от специалисти на „ЕВРОИНВЕСТ КОНСУЛТИНГ" ООД покрива значителна част от клоновете в гражданското право:

  • консултации по сделки по ЗЗД и изготвяне на договори;
  • консултации по нотариални производства и изготвяне на нотариални актове;
  • консултации по вещноправни и реституционни въпроси;
  • регистрация на Жилищно строителни кооперации;
  • регистрация на кооперации;
  • регистрация на юридически лица с нестопанска цел /сдружения, фондации, партии/;
  • консултации по семейноправни въпроси;
  • изготвяне и откриване на завещания и консултации по наследственоправни въпроси;
  • изготвяне на пълномощни.
Последна промяна ( 21 ноември 2007 )