Административно право
Автор Administrator   
16 октомври 2007

„ЕВРОИНВЕСТ КОНСУЛТИНГ" ООД се стреми да сведе до минимум контактите на клиентите с държавната администрация

  • обжалване на административни актове;
  • консултации и изготвяне на тръжна документация по Закона за обществените поръчки;   
  • консултации и представителство на чуждестранни граждани по Закона за чужденците в Република България;
  • консултации във връзка с териториално устройствени планове и разрешения за застрояване;
  • консултации в областта на данъчното право;
Последна промяна ( 21 ноември 2007 )