Проектно и структурно финансиране
Автор Administrator   
16 октомври 2007

Методите на проектното и структурното финансиране се използват с цел оптимизиране на цената на капитала, необходим за реализирането на проекти, и осигуряват на клиентите ни конкурентни предимства и по-добро позициониране в процеса на преговори. Осигуряваме подкрепа при идентифицирането на активи и парични потоци, които са привлекателни за инвеститорите и заемодателите; при структуриране на сделки; разработване на правен и финансов анализ с цел минимизиране на вероятността от настъпване на рискови събития, свързани със сделката; при идентифициране на източници на финансови средства.


Прилагаме следните консултации в областта на проектното и структурното финансиране:

  • анализ и оптимизация на финансовата структура;
  • капиталово бюджетиране, цена на капитала и дивидентна политика;
  • финансиране на проекти
Последна промяна ( 21 ноември 2007 )