Бизнес планове и финансови прогнози
Автор Administrator   
16 октомври 2007
„ЕВРОИНВЕСТ КОНСУЛТИНГ" EООД предлага услуги в областта на бизнес планирането и изготвянето на проектни оценки за клиенти, които имат нужда от анализ на сектора, в който работят; на съществуващите и потенциалните пазари; на конкурентите; на стратегическите насоки на развитие. Бизнес плановете изготвени от нашия екип могат да се използват за вътрешните цели на управленското планиране или за представяне пред външни финансиращи институции. Осигуряваме и помощ при оценка на целесъобразността (feasibility study) на инвестицията в даден инвестиционен проект или дружество, обект на придобиване.

 


Услугите, които предлагаме в областта на бизнес планирането и финансовите прогнози, включват:

  • стратегически бизнес планове;
  • оперативни и финансови планове;
  • оценка на проекти;
  • прогнози за паричните потоци;
  • оценка на целесъобразността (feasibility studies)
  • инвестиционни меморандуми и бизнес планове с цел финансиране

Крайният продукт на този процес е изготвянето на бизнес план (инвестиционен меморандум) заедно със съответните финансови изчисления и прогнози, които дефинират оперативните и финансовите планове на вашата компания, включително и про-форма финансови отчети.

Последна промяна ( 21 ноември 2007 )