Финансиране със собствен и заемен капитал
Автор Administrator   
16 октомври 2007
„ЕВРОИНВЕСТ КОНСУЛТИНГ" EООД осигурява помощ в процеса на оценка на текущите и бъдещите финансови потребности на клиентите; улеснява достъпа до източниците на собствен и заемен капитал. Посредством външно финансиране, договорено при конкурентна цена и благоприятни условия, ние помагаме на нашите клиенти да изградят ефективни капиталови структури, независимо дали става въпрос за финансиране на инвестиционни проекти за развитие, или за оптимизиране на текущите операции. Предлагаме следните основни услуги по набирането на капитал:


 • финансиране със собствен и рисков капитал;
 • дългово финансиране (банкови кредити, облигационно финансиране и др.);
 • общи финансови консултации;
 • привличане и оценка на потенциални инвеститори.
 • Независимо от каква консултация по набирането на средства имате нужда, основните етапи на този процес включват:  
 • събиране на вътрешно-фирмена информация, необходима за първоначална оценка на финансирането, от което се нуждаете, и при създаването на информационни пакети;
 • проучване, идентифициране, определяне на приоритети и установяване на контакт с финансови институции;
 • изготвяне на информационни пакети (бизнес план, съгласно изискванията на финансиращите институции, които включват финансови прогнози, информация относно компанията, сектора, пазара и конкуренцията;
 • предоставяне на допълнителна информация на избраните финансови институции
 • договаряне на възможно най-благоприятни условия по отношение на структурата, сроковете и цената на финансирането;
 • финализиране на сделката.

 

Последна промяна ( 21 ноември 2007 )