Корпоративни финанси
Автор Administrator   
16 октомври 2007

Ние предоставяме набор от услуги на клиенти, които се нуждаят от финансиране или от подкрепа по сключването на сделки и реализирането на инвестиционни проекти. Екипът ни работи в тясна връзка с международни и местни банки, мениджъри на фондове и международни финансови институции. Професионалистите ни в областта на корпоративните финанси са способни бързо да структурират и реализират сделките, необходими на нашите клиенти.

Предлагаме консултантски услуги по реализацията на сливания, поглъщания, придобивания и приватизация; подпомагаме набирането на капитал за непублични компании; участваме активно във всички етапи от процеса на сключване на сделки за капиталово и дългово финансиране. Подпомагаме клиентите си в процеса на реализация на придобивания, при идентифицирането на възможностите за изграждане на потенциални съвместни предприятия или стратегически съюзи, при изпълнението на финансови планове и структурирането на проектно финансиране.

 

Услугите ни в областта на корпоративните финанси покриват следните сфери:

  • финансиране със собствен и със заемен капитал
  • бизнес планиране и финансови прогнози
  • проектно и структурно финансиране

Последна промяна ( 21 ноември 2007 )